Over Reijm Brandpreventie

Reijm Brandpreventie is de bedrijfsnaam waaronder ik opereer als onafhankelijk deskundige op het gebied van brandveiligheid. Door een ruime praktijkervaring ben ik een door de wol geverfde bouwkundige en brandpreventiedeskundige. Daarnaast heb ik ook de voor het vakgebied relevante opleidingen gevolgd, zoals HBO-bouwkunde, Brandpreventiedeskundige 1 en 2, Fire Safety Engineering.

Alle werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de DNR2011 – herziening juli 2013. Hierin staan de rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever, architect, ingenieur en adviseur vastgelegd.

Wat misschien nog wel meer zegt dan ervaring, diploma’s en voorwaarden is wat anderen over mij gezegd hebben:

Jij hebt er verstand van en bovendien een heldere en praktische kijk op dit soort kwesties.

Aanvullend bedankte de buiteninspecteur ons voor het snel en vakkundig afhandelen van deze kwestie.

Helemaal helder! Dank je wel.

U kunt erop rekenen dat uw projecten deskundig, discreet en integer worden behartigd. Een vertrouwd gevoel, het gaat tenslotte om veiligheid.

Eric Reijm