Diensten

Alle werkzaamheden worden op maat afgestemd op de wensen van de klant, complexiteit van het project een aard van de brandveiligheidsvoorzieningen. Hieronder staat aan de hand van de verschillende werkvelden een impressie welke diensten Reijm Brandpreventie voor u kan verzorgen.

Advisering nieuwbouw

Bij het ontwerpen van een gebouw is het belangrijk om vanaf het eerste ontwerp rekening te houden met de brandveiligheid. De in dit stadium gemaakte keuzen werken door tot in het gebruik van het gebouw. Door tijdens het gehele ontwerpproces de plannen te controleren op brandveiligheid kunnen de benodigde voorzieningen heel natuurlijk in het gebouw worden geïntegreerd. Zonder aanpassingen en kosten achteraf.

De onderdelen waarop wordt geadviseerd zijn de indeling in brandcompartimenten en subbrandcompartimenten, brandoverslag, vluchtroutes, materiaalgebruik, brandveiligheidsinstallaties en dergelijke.

Integraal Brandveiligheidsplan

Nadat een ontwerp goed is doordacht is het van belang om de uitgangspunten gestructureerd vast te leggen in een Integraal Brandveiligheidsplan. Dit heeft als voordeel dat de brandveiligheidsvoorzieningen voor iedereen duidelijk zijn: De bouwplantoetser van de gemeente kan bij de aanvraag van de omgevingsvergunning eenvoudiger toetsen. Hierdoor loopt het vergunning-proces soepeler. De bouwers weten wat ze moeten bouwen waardoor de faalkosten dalen. En bij toekomstig onderhoud is er geen verwarring over wat er wel of niet moet worden onderhouden.

Advisering grote brandcompartimenten

Naast alle prestatie-eisen biedt het bouwbesluit de mogelijkheid om op een gelijkwaardige wijze te voorzien in een brandveilig gebouw. Dit biedt ruimte aan de ontwerpvrijheid. Graag adviseer ik u over de mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld grote brandcompartimenten (volgens NEN 6060) of een risicogerichte benadering volgens NEN 6079.

Brandoverslagberekeningen

Wanneer er in een ontwerp of een bestaand gebouw een risico op brandoverslag bestaat moeten er extra brandveiligheidsmaatregelen worden genomen. In situaties waarbij er een groot risico bestaat zal in veel gevallen brandwerende beglazing et cetera toegepast moeten worden. In sommige gevallen kan met een berekening worden aangetoond dat de warmtestraling zo laag is dat er geen brandoverslag wordt verwacht. Hiermee kan worden bespaard op de brandveiligheidsmaatregelen. De berekeningen worden volgens NEN 6068 uitgevoerd, en de bevindingen worden op heldere wijze gerapporteerd ten behoeve van bijvoorbeeld een aanvraag omgevingsvergunning.

Advisering bestaande bouw

In bestaande gebouwen hebben in de loop van de jaren vaak verbouwingen plaatsgevonden, zijn brandveiligheidsvoorzieningen verouderd of wordt op andere wijze niet langer voldaan aan de vereiste brandveiligheid. Bij verbouwplannen, een vastgoedtransactie, aanschrijving van het bevoegd gezag of vanuit de zorgplicht van de gebouweigenaar kan Reijm Brandpreventie adviseren. Het vereiste niveau van eisen vanuit oude vergunningen wordt onderzocht en vastgesteld (het rechtens verkregen niveau). Op basis van de eisen wordt geadviseerd met betrekking tot de indeling in brandcompartimenten en subbrandcompartimenten, brandoverslag, vluchtroutes, materiaalgebruik, brandveiligheidsinstallaties en dergelijke.

Indien benodigd zal op locatie een brandveiligheidsscan worden uitgevoerd.

Brandveiligheidsscan

Om de brandveiligheid van een bestaand gebouw te controleren kan een brandveiligheidsscan in het gebouw worden uitgevoerd. Hierbij worden onder andere de kwaliteit en het verloop van de brandscheidingen, de vluchtwegen en de brandveiligheidsinstallaties onderzocht. De bevindingen worden helder gerapporteerd, en bij de gebreken wordt een advies gegeven tot herstel. Indien mogelijk kan er een optimalisatie van de brandveiligheidsvoorzieningen plaatsvinden.

Wanneer er bij een verbouwing onduidelijkheid bestaat over de brandscheidingen is een brandveiligheidsscan een goed hulpmiddel om tot een afgewogen bouwplan te komen.

Expertonderzoek

Wanneer u een aanschrijving van de gemeente heeft ontvangen, of op een andere manier twijfels heeft aan de eisen die er door anderen worden gesteld kan het zijn dat een frisse blik nieuwe inzichten brengt. Graag kijkt Reijm Brandpreventie kritisch mee met wat de werkelijk benodigde eisen zijn, en waar optimalisaties en verbeteringen mogelijk zijn.

Programma van eisen brandmeldinstallatie

Wanneer er een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie benodigd is, moeten de uitgangspunten eenduidig worden vastgelegd in een Programma van Eisen (PvE). Hiervoor wordt de werkwijze vanuit de NEN 2535 en de NEN 2575-reeks voorgeschreven.

Door het vastleggen van de uitgangspunten te vatten in de integrale aanpak van het project, is sprake van een goede afstemming van de maatregelen. Een Programma van Eisen dat bij de aanvraag van de omgevingsvergunning is ingediend, is bovendien met het verlenen van de vergunning officieel vastgesteld. In verdere uitwerking en prijsvormingen van het project zijn dit geen open eindjes meer.